Ryuda

Laat natuurlijke processen intuïtief op hun beloop, en volg dit wordingsproces vanuit een wil te construeren

Traject op maat

Bij Ryuda verlopen alle trajecten op maat. Dit betekent dat er uit onderstaande bronnen van kennis en wijsheid geput zal worden, met als insteek aan te sluiten op jouw pad. De grondhouding is dus altijd persoons-en-procesgericht. We werken altijd met datgene dat op dit moment relevant is, van moment tot moment. Steeds opnieuw help ik je daarmee in contact te komen, soms subtiel, soms directer. Altijd geduldig en vriendelijk, en soms met een confronterende vraag. Het proces dat volgt kan pijnlijk zijn, verlopen met een lach of een traan. Je hoeft dit niet alleen te doen, ik blijf altijd dichtbij je om je te ondersteunen in de moedige stappen die je neemt!

In het eerste gesprek maak ik graag gebruik van de Basic Emotional Structuring Test, omdat deze ons op een snelle en zuivere manier inzicht geeft over gevoelens, gedrag, krachten en valkuilen. Vervolgens gaan we jouw proces actief volgen en sluit ik daarbij aan met mijn tools.

Wanneer je op zoek bent naar een stuk persoonlijke ontwikkeling of inzicht, is het ook altijd mogelijk om een losse sessie met de BEST of de Method of Levels te plannen.


Basic Emotional Structuring Test (BEST)

De Basic Emotional Structuring Test is ontwikkeld door Dr. Halym Calehr. Dr. Calehr was een acupuncturist en psychiater en wist door middel van de BEST deze twee werelden samen te brengen. De BEST is een synthese van psychoanalyse, de persoonlijke psychologie van Jung en de traditionele Chinese geneeswijzen (5 elementenleer). De BEST is erop gericht om de (dis)harmonie met jezelf te vinden door je een spiegel voor te houden. Op basis van jouw keuze uit tien felgekleurde poppen wordt inzichtelijk met welk emotioneel conflict je op dit moment bezig bent, voor welke mensen je allergisch bent en wat er in jou meer erkent mag worden. De BEST geeft ook weer over welke (verborgen) kwaliteiten je beschikt. Het wonderlijke aan de BEST is dat het steeds opnieuw op een zuivere en respectvolle wijze de vinger op de zere plek weet te leggen. Er ontstaat inzicht, richting en vaak het gevoel 'hèhè, maar nu snap ik het!'. De BEST wordt doorgaans bij de intake ingezet, omdat het snel een hoop ruis van de kabel afhaalt. We hebben het snel waar we het over moeten hebben, dat wat jou hier brengt.  

Lees eventueel meer in deze folder of kijk op www.bestacademie.nl


Emotion-Focused Therapy (i.o*)

Emotion-Focused Therapy (EFT) is ontwikkelt door dr Greenberg, Elliot, Watson en Goldman. De therapie is voortgekomen uit de vraag 'hoe veranderen mensen?'. Emoties hebben zoals de naam suggereert een centrale plek in EFT. Emoties geven aan wat we belangrijk vinden, waar we behoefte aan hebben en zorgen ervoor dat we verbonden, energie, liefdevol en belangstellend blijven. Soms zijn emoties ook vaag en ongevormd, tot we er een vergrootglas op leggen. Emoties hebben altijd verbinding met vele aspecten van ons zelf.  Ze zijn er om ons door het leven te helpen navigeren en in hun primaire vorm passend bij de situatie.

Soms kunnen emoties problemen veroorzaken, of merk je dat je vastloopt. Dit kan komen door onder andere trauma's uit het verleden, gebrekkige vaardigheden (je mocht het thuis niet erover hebben, dus je leerde ze te negeren), het vermijden van emoties of recente ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen. Je loopt bepaalde emotionele wonden of blokkades op, dat is menselijk en zal iedereen in meer of mindere mate ervaren. Omdat je leert door ervaring veranderen dit soort invloeden hoe je naar jezelf, anderen en de wereld kijkt. Het is ook daarom dat de manier waarop je met jezelf omgaat kan lijken op een belangrijk ander uit je verleden, of op hoe je hebt moeten overleven in eerdere situaties. Mogelijk is er een bepaald thema waar je steeds opnieuw tegenaan loopt, en dat je (soms onverwacht) diep raakt of intense reacties oproept. Doordat emoties ook altijd lichamelijk zijn, kunnen er ook bepaalde lichamelijke signalen ontstaan waar je de vinger niet op kan leggen.
Soms kan dit uitmonden in klachten en beperkingen in je dagelijks functioneren. Je wordt bijvoorbeeld somber, angstig, ervaart paniek of ervaart dat je niets voelt. Gelukkig is het mogelijk je emotionele pijn te transformeren en kan dit wel degelijk veranderen.

Een aan te raden filmpje over emoties is dit filmpje over Alfred & Shadow

Vanuit  EFT gaan we eerst contact maken met je emoties en je lichaam, en ondersteunen in het uiten, reguleren en begrijpen van de emotie Hierbij is er aandacht voor de cognitieve, lichamelijke en gedragsmatige aspecten, en gaan we de ervaring steeds symboliseren door er taal of beelden aan te geven. Zo wordt steeds opnieuw duidelijk waar een emotie mee te maken heeft, welke behoefte hierbij hoort en wie of wat daarvoor nodig is.
Om je proces te ondersteunen zijn er vanuit EFT verschillende werkvormen, die 'taken' genoemd worden. Deze zijn ontwikkelt om te ondersteunen bij bepaalde uitdagingen of thema's in de emotionele verwerking. Dit zijn in totaal 13, die onderverdeelt zijn in de volgende hoofdcategorieën:

 • Empathie-taken: die zich richten op het verkennen van je ervaring en in een veilige en ondersteunde omgeving in contact met pijn te kunnen komen.
 • Relatietaken: die zich richten op de relatie tussen therapeut en cliënt
 • Experiëntiële taken: die zich richten op de lichamelijke ervaring,  en het uiten van en ruimte maken voor emotie.
 • (Her)Verwerkings en Narratieve taken: gericht op het verwerken van gebeurtenissen of begrijpen van onverwachte reacties.
 • Stoelendialogen: gericht op het uitwerken van innerlijke conflicten met jezelf of oude pijn met belangrijke anderen 

*Op dit moment volg ik de opleiding tot gecertificeerd EFT-therapeut, dit betekent dat ik basisbekwaamheid heb in de EFT methoden en eruit put, maar nog geen gecertificeerd EFT-therapeut ben op dit moment.Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een 3e generatie gedragstherapie die er vanuit gaat dat pijn een fundamenteel onderdeel van het leven is. Hoewel we dit allemaal ergens wel weten (inclusief dat we weten dat het oneerlijk is verdeeld), verzet ieder mens zich daar wel eens tegen. Vaak ongemerkt doen we veel dingen in de hoop bepaalde gevoelens, gedachten  of gebeurtenissen niet te hoeven ervaren. Helaas maken we het daardoor vaak ook onbedoeld moeilijker voor onszelf, en nemen klachten eerder toe dan af. In ACT leer je flexibeler met obstakels in het leven om te gaan. Centraal hierin staan drie hoofdprocessen:

 • Het open staan voor en kunnen observeren van je (vervelende) gedachten, gevoelens en andere sensaties;
 • aanwezig zijn, en jezelf kunnen waarnemen in het hier-en-nu;
 • je toewijden aan wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven ook als dat ongemak vereist.

Zoals je misschien al tussen de regels door leest leer je bij ACT niet om van je problemen af te komen, maar ga je jouw beperkende patronen en reacties daarop doorbreken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig is er vanuit ACT een rijkdom aan metaforen en ervaringsgerichte oefeningen om je te ondersteunen in het ontwikkelen van de bovenstaande kernprocessen. De metaforen en oefeningen zijn opgedeeld  in zes thema's:

 • Acceptatie/bereidheid:  leren openstaan en verdragen van vervelende gevoelens en ervaringen in het leven.
 • Defusie: Het afstand nemen van het denken, om te kunnen toetsen in hoeverre ze nuttig zijn.
 • Zelf als context: Loskomen van het keurslijf van je zelfbeeld, en dit in het perspectief van verschillende rollen en omgevingen kunnen plaatsen.
 • Hier-en-nu: De aandacht vriendelijk en nieuwsgierig in het nu kunnen brengen in plaats van te blijven hangen in de toekomst of het verleden.
 • Waarden: Inzicht krijgen in wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
 • Toegewijd handelen: Je leven invulling geven volgens je waarden, met bereidheid het ongemak dat daar mogelijk bij hoort te verdragen en de investering te leveren. 
Method of Levels (MOL)

De MOL is een gesprekstherapie die mensen helpt om te luisteren naar zichzelf, inclusief als niet vooral naar die stukken waar ze normaal moeilijk naar kunnen luisteren. We zijn van nature aardig goed in het vormgeven van ons leven op een manier dat we datgene ervaren dat we graag zouden willen. Dit lukt niet wanneer we niet meer in de gaten hebben waar onze invloed ligt, overspoeld worden door teveel tegelijkertijd, of twee tegenstrijdige dingen tegelijkertijd proberen te doen (vaak onbewust). Gelukkig heeft het brein een van nature sterk probleemoplossend vermogen. Dit noemen we 'reorganisatie'. Je kan het zien als het steeds opnieuw ordenen van stukjes informatie tot er een nieuw beeld ontstaat. Dit is een natuurlijk en spontaan proces, en gebeurd ongemerkt de hele dag door. Je bent bijvoorbeeld bezig met een dilemma of vraagstuk dat je al een tijdje bezighoudt, denk aan: een conflict met iemand, een knoop die je nog moet doorhakken, hoe om te gaan met je stemming of angst. Je voelt je helemaal vastzitten. Je kiest ervoor je aandacht even te verleggen, en spontaan als je bijvoorbeeld onder de douche staat valt je een oplossing binnen waar je nog niet aan had gedacht. Dit is reorganisatie, de puzzelstukjes vallen spontaan in een vorm die werkt.

In een MOL-gesprek vertel jij over wat je bezighoudt, en ik doe niets anders dan je vragen stellen. Door de vragen die ik stel, en de timing daarvan, help ik jou de aandacht te richten op wat er in je omgaat tijdens het gesprek. Dit helpt je luisteren naar zowel je gedachten, gevoel en je lichaam. Dit doen we net zolang, tot de reorganisatie op gang komt en jouw persoonlijke oplossing zich aandient van binnenuit.