Ryuda

Laat natuurlijke processen intuïtief op hun beloop, en volg dit wordingsproces vanuit een wil te construeren

Aikido

Morihei Ueshiba

Aikido is een Japanse krijgskunst, ontwikkelt door Morihei Ueshiba O'Sensei. Aikido staat voor de weg (do) van de geharmoniseerde (ai) energie (ki) wanneer letterlijk vertaald, en wordt daarom 'de weg van harmonie' genoemd. O'Sensei heeft in zijn ontwikkeling als krijgskunstenaar en beoefenaar van verschillende krijgskunsten bevonden dat budo (de weg van de krijger) er niet behoort te zijn de ander zo effectief mogelijk te doden, maar juist de ander te beschermen. Vanuit een integratie van zijn levensfilosofie, religieuze overtuiging en krijgskunstachtergrond is Aikido geboren. Aikido is een samenkomst van onder andere Daito-ryu aikijujutsu, Omoto-kyo, en zwaardkunst. De spirituele missie van Aikido is om vrede en harmonie in de wereld te brengen. De technieken zijn er dan ook op gericht om de harmonie te herstellen, en niet de aanvaller te beschadigen.




Na het overlijden van O'Sensei hebben zijn leerlingen en zijn familie het verspreiden van Aikido op zich genomen. Omdat Ueshiba overal waar hij trainde een andere focus legde, hebben zijn leerlingen allen een andere nuance in hun interpretatie van hoe Aikido te beoefenen. De lijn die ik volg is die van het Klassiek Aikido. Deze is in navolging van Rinjiro Shirata ontwikkelt door John Stevens Sensei. Wanneer Stevens Sensei over zijn leraar Shirata Sensei vertelt, is een van de belangrijke dingen die hij noemt dat Shirata altijd aan het glimlachen was. Ook was hij een eeuwige student, die zijn techniek steeds verder ontwikkelde en transformeerde. Zowel de familie van O'Sensei als vele andere aikidoka hebben geuit dat Shirata Sensei representeerde wat Aikido betekend. Hij was een inwonend student (uchi-deshi) in de vroege jaren, en had dezelfde religieuze achtergrond als O'Sensei. In het lesgeven heeft Shirata het altijd belangrijk gevonden de verschillende lagen en perspectieven van Aikido over te brengen. Dit deed hij door de principes te ordenen in pilaren, en technieken in sets van variaties (vaak 8) te laten zien.


John Stevens Sensei heeft 35 jaar in Japan gewoond, en 15 jaar onder Shirata Sensei getraind. Hij is boeddhistisch priester en doceerde voorheen oosterse filosofie aan de Tohoku Fukushi University in Japan. Uit zijn pen kwamen meer dan dertig boeken over Aikido, Boeddhisme en Aziatische kunst. Het boek Aikido: "The way of harmony" en verschillende andere Aikido-boeken schreef hij in samenwerking met Shirata Sensei. Door de jaren heen heeft Sensei wat hij heeft geleerd steeds verder verfijnd in zijn systeem van Klassiek Aikido. Een Aikido-stijl die de nadruk legt op kotodama (Japanse klankenmeditatie), chinkonkishin ('het ontdoen van de zwaarte, kalmeren van de geest en terugkeren naar de bron', misogi ( zuivering van lichaam, geest en ruimtes) en de connectie tussen aiki-ken (aikizwaard), aiki-jõ (houten stok/staf) en aiki-taijutsu (lichaamstechnieken). De ordening van pilaren is behouden en uitgebouwd, op basis van wat O'Sensei en Shirata Sensei onderwezen zowel technisch als filosofisch. Nog steeds krijgen wij met regelmaat les van Stevens Sensei, gefaciliteerd door zijn 6e en 5e dan (zwarte band graden) leerlingen.